dijous, 24 d’abril del 2008

VEGETACIÓ DE RIBERA


El pas del riu Albaida entre la serra Grossa el converteix en un indret d´alt valor ambiental. Conserva alguns trams de bosc de ribera, amb àlbers blancs, xops, oms, figueres, canyars, baladres, salzes, i les vessants de la serra que no han patit incendis recents, alguns rodals de pinar amb carrasca, aritjol, esparreguera i coscolla.