dissabte, 19 d’abril del 2008

CASA IBÈRICA


Un dels atractius del poblat ibèric és una reproducció d´una casa ibèrica, construïda amb els materials que els íbers empraven, i amb la distribució i funcions que aquestes cases podrien haver tingut.